Obra realitzada per Mariano Benlliure en 1908. Va ser situada primerament a l’antiga plaça de Sant Francesc, encara que més tard es va traslladar a la plaça de Cánovas del Castillo on roman actualment.

La seua composició és molt simple: un alt pedestal de pedra sosté l’estàtua en bronze de don José Campo Pérez vestit de levita amb coll d’astracan i acollint a una xiqueta, en clara al·lusió a l’Asil per a xiquetes que ell mateix va crear a València.

Als seus peus i envoltant l’eix format pel pedestal quatre figures simbòliques: la Caritat, la Marina, el Gas i el Ferrocarril, al·lusives a les quatre empreses fonamentals en les quals va utilitzar el seu esforç el banquer valencià. Tot i que el conjunt és molt monumental i potser recorda l’esquema de les composicions falleres, l’obra és d’una acurada execució, particularment en els tres nus al·lusius a la Navegació, el Gas i el Ferrocarril, obres executades possiblement a Roma, que defineixen d’una manera clara l’estil de la primera època de Benlliure. Una d’aquestes figures -la navegació- va ser presentada per Benlliure a l’Exposició Internacional de Munic on va obtenir el primer premi. Aquesta estàtua obté igualment primera medalla en l’Exposició Nacional de Madrid de 1890.Dades bàsiques

Direcció:

Plaça de Cánovas del Castillo
46005 València