A la plaça triangular, sense nom específic que formen els carrers d’Escultor José Capuz i d’Orient, s’ubica este monument en honor al molt notable artista plàstic José Capuz Mamano, fill de València, Acadèmic de les Reals de Sant Ferran i Sant Carles, professor de l’escola Superior de Belles Arts de Madrid i de la de València i autor de nombroses i inspiradores obres.

Està compost per un safareig rectangular poc profund, amb una estàtua en bronze d’un xiquet amb coloms entre les mans i el pit, en un angle del safareig, obra de Capuz, així com per un gran bloc rectangular de pedra del país, color terrós, amb un alt relleu creació del mestre, amb el rètol corresponent al seu tema la “Pescadora” i per l’altra cara, la inscripció “València a José Capuz” amb l’escut de la Ciutat i un relleu autoretrat de l’artista, que és part del seu bust -existent al Museu de Belles Arts de València -obra del també escultor valencià Francisco Marco Díaz-Pintado, la signatura del “F. Marco” i data “1935” estan incises a la vora del retrat.

El monument en la seua brevetat material, té una molt digna categoria estètica per la figura que commemora, i les signatures dels dos artistes que hi figuren, tant la de Capuz, com la de Marco Díaz-Pintato, així com per la bellesa de la “Pescadora”, obra forta i expressiva, de solidesa clàssica i insinuant modernisme noucentista, característic del mestre a la memòria del qual contribueix.

Va ser inaugurat per l'Alcalde Rincón de Arellano, en presència de la vídua i fills del mestre Capuz.

El carrer va ser retolat el maig de 1957, amb intervenció del representant de l'Ajuntament, de la Reial Acadèmia de Sant Carles, per boca del seu president F. Mora Berenguery que escriu en condició de director de l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Carles (que va donar la làpida descoberta en l'acte), de la qual va ser brillantíssim alumne i a la qual va prestar serveis docents per algun temps José Capuz Mamano, autor, de València, dels Monuments al Doctor Moliner, al pintor Peppino Benlliure i al General Franco.Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de l'Escultor José Capuz
46006 València