A més del monument erigit al centre del pati claustral de la Universitat Literària, obra de Josep Aixa, inclòs en la ressenya monumental d’aquesta, i els aixecats -iguals- al pati de l’Institut Lluís Vives (Antic Col·legi de Sant Pau), i davant la Biblioteca Municipal de la plaça de Magúncia, obres d’Alfonso Pérez Plaza.

Existeix a la ciutat un altre monument al gran filòsof i humanista valencià, Joan Lluís Vives, homenatge broncíneo i petri, potser massa modest, consistent en un bust de bronze col·locat sobre pedestal de secció rectangular, escultura deguda a l’artista, fill també de la ciutat, Ramon Mateu Montesinos, professor i acadèmic, llorejat amb primera Medalla, qui va crear aquesta obra, inaugurada pel ministre d’Informació i Turisme Manuel Fraga, el 25 d’octubre de 1966, a la plaça dels Pinazo, abans del Pintor Pinazo, i abans del Picadero, tangent al carrer de Colón, al costat d’un jardinet paisatgístic que centra aquesta plaça; sent de notar que un altre monument igual va ser col·locat a la ciutat belga de Bruges, on Vives va passar el 1512 i una de les que com València, París i Oxford, va ser escenari dels ensenyaments i els estudis de Vives, encara que hem de dir de Ferrer Olmos, del de València “presenta de cas major comunicabilitat i millor disposició que el de Bruges, col·locat per cert en lloc acuradíssim”. En Bruges coneixerà a la seua dona Margarita Valldaura i allà morirà el 6 de maig de 1540, als seus 48 anys. Havia nascut a València el 7 de març dels “annus mirabilis” de 1492. En el pedestal de la plaça dels Pinazo, es diu “València a Joan Lluís Vives MCMLXVI”.

Del mateix escultor Ramon Mateu, acadèmic d’Honor de Sant Carles, que va ser, hi ha a València altres obres importants com la Mare de Déu del Carme, de la plaça del Portal Nou; el Cor de Jesús, de l’escala de l’Ajuntament i el Crist Crucificat que presideix l’església gòtica repristinada de Santa Caterina màrtir. De Vives, així mateix, monuments a Madrid (Biblioteca Nacional) i Barcelona (vestíbul de la Universitat), d’altres autors.

 Dades bàsiques

Direcció:

Plaça Margarita Valldaura
46002, València