L’escultura que data de l’any 1975 i respon fidelment a l’estil que l’escultor desenvolupa durant la dècada dels setanta basada en l’estructura de la generatriu, que consisteix en sèries de múltiples varetes o tubs d’acer inoxidable o d’alumini desplegades com en complexos ventalls en tres dimensions, en forma geomètrica teòricament abstracta, però quasi sempre al·lusives a conceptes o experiències, a figures indeterminades i caracteritzades per la seua capacitat per a transformar-se radicalment en funció del punt de vista i de la llum. El nom que l’autor dóna a aquesta escultura és “Donant-li voltes”.

L’escultura és d’acer inoxidable 308 i té forma rectangular, amb unes dimensions de 2,00 m x 1,30 m, i una altura de 7,50 m. L’estructura base de fixació de l’escultura és rectangular amb unes dimensions de 3,02 m x 2,28 m, i una altura de 0,31 m.

El pes de la base és de 120 kg i el de l’escultura de 398 kg, sent el pes total de 518 kg.

L’autor de l’escultura és Andrés Alfaro. 


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer Colón escaira carrer Jorge Juan
46004 València