Política de cookies
Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxe l'enllaç per a major informació.

X
Comic

Convocatòria del Concurs de Còmic de la Junta Municipal de Russafa 2019

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Beneficiaris:
Podran participar totes les persones dibuixants aficionades que hauran d’estar empadronades a la ciutat de València o realitzant estudis en algun centre educatiu de la ciutat de València.

Finalitat:
L’objecte de la present convocatòria i el seu objectiu principal és fomentar el coneixement i consum d’aquesta manifestació cultural.

Bases reguladores:
Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics, aprovada inicialment per acord plenari de 28 de juliol de 2016 (BOP 1-09-16), elevada a definitiva per Resolució d’Alcaldia núm. Z-903, de data 19 d’octubre de 2016 (BOP 2-11-16).

Import:
Primera categoria: per a les persones guanyadores de la primera categoria, tant en valencià com en castellà, un premi 250 € en metàl·lic, cadascun.
Segona categoria: per a les persones guanyadores de la segona categoria, tant en valencià com en castellà, un premi de 125 € en metàl·lic, cadascun.
Ascendint l’import total dels premis que es pretenen concedir a 750 €.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini d’inscripció serà de 30 dies naturals a partir del matí de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Compartir:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email