Política de cookies
Este lloc web utilitza cookies perquè vostè tinga la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxe l'enllaç per a major informació.

X
Els MUSEUS MUNICIPALS TORNEN A OBRIR (1)

Convocatòria de subvencions per a programacions i projectes culturals 2020

L’Ajuntament de València obri la convocatòria d’ajudes per a entitats i associacions culturals sense ànim de lucre, que realitzen programacions, projectes i/o activitats culturals. Per a sol·licitar les subvencions, estes entitats, institucions o associacions han de tindre personalitat jurídica pròpia, i la seua finalitat serà la promoció i difusió de la cultura. Queden expressament excloses comissions festeres.

Altres dels requisits per a sol·licitar les ajudes són:

a) Estar legalment constituïdes i formalment inscrites en el Registre d’Associacions Autonòmic o Estatal en data de la publicació de la convocatòria en el BOP.

b) No estar incursos en cap de les prohibicions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei General de Subvencions per a ser beneficiari de la subvenció. L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i, si escau, del pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

d) No tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l’Ajuntament de València el termini del de justificació de les quals haguera finalitzat. L’apreciació d’esta prohibició es realitzarà de forma automàtica i subsistirà mentre perdure l’absència de justificació.

El termini de sol·licitud d’estes ajudes serà del dia 21/05/2020 fins al 02/07/2020, ambdós inclusivament. La sol·licitud es presentarà en Seu Electrònica. S’emplenarà, signarà el formulari després de prémer el botó “Iniciar tràmit” i s’adjuntarà la documentació que s’indica.

Compartir:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email