La Societat Coral El Micalet ofereix als seus membres i a altres entitats i associacions culturals i socials la possibilitat de fer ús de les seues instal·lacions a canvi d’una petita col·laboració. Disposem de dues sales polivalents, un aula d’assajos, dues sales de ballet, una biblioteca i una sala d’exposicions.


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 963 920 786
Adreça electrònica: info@elmicalet.cat

Horari:

De dilluns a divendres: 11 -24 h

Direcció:

Carrer Guillem de Castro, 73
46008 València