La Biblioteca del Museu de Prehistòria de València té com a funció donar suport a la tasca investigadora, educadora i difusora que du a terme el Museu, i també a qualsevol usuari que necessite este fons documental per a finalitats investigadores i d’estudi.


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 963 883 600
Adreça electrònica: bibliotecasip@dival.es

Horari:

De dilluns a dijous: de 8.30 a 18 h

Divendres: de 8.30 a 14.30 h

Equipament:

Consulta en sala, informació d'últims títols, préstec...

Direcció:

Centre Cultural La Beneficiència
Carrer de la Corona, 36
46003 València