Biblioteca inaugurada en gener de 1981.

 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 084 298
Adreça electrònica: bconstantillombart@valencia.es

Equipament:

Superfície: 260 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Llocs de Lectura: 107
Llocs Multimèdia: 2
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Carrer del Dr. Josep Juan Dómine, 19
46011 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)