Dades bàsiques

Direcció:

C/ del Dr. J.J. Dòmine, 16
46011 València

Dades contacte:

Telèfon: 962 084 298
Adreça electrònica: bconstantillombart@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 107
Llocs accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 369,85 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)