Dades bàsiques

Direcció:

C/ de la Reina, 85
46011 València

Dades contacte:

Telèfon: 963 715 292
Adreça electrònica: bcasadelareina@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 129
Llocs accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 581,49 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais bibliotecaris d'Iniciativa Cultural) 68,76 m²