Dades bàsiques

Direcció:

C/ del Pare Manjón, 1
46008 València

Dades contacte:

Telèfon: 963 922 807
Adreça electrònica: bmariabeneyto@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 71
Posats accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 228,24 m²

Wifi