Dades bàsiques

Direcció:

C/ de Domènec Gómez, 35-37
46025 València

Dades contacte:

Telèfon: 962 087 351
Adreça electrònica: bisabeldevillena@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 90
Llocs accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 423,70 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais bibliotecaris d'Iniciativa Cultural) 67,03 m²