Biblioteca inaugurada el 19 de juny del 2006.

CATÀLEG: consultar el catàleg general 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 087 351
Adreça electrònica: bisabeldevillena@valencia.es

Equipament:

Superfície: 282,54 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Llocs de Lectura: 78
Llocs Multimèdia: 1
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Carrer de Domènec Gómez, 35
46025 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)