Dades bàsiques

Direcció:

C/ de l'Escultor Miquel Navarro, 3
46015 València

Dades contacte:

Telèfon: 963 482 771
Adreça electrònica: bfrancescalmela@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 71
Llocs accés internet: 1
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 312,44 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de *EIC (Espais bibliotecaris d'Iniciativa Cultural) 62,37 m²