Biblioteca inaugurada el 16 de gener de 2002.

 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 963 482 771
Adreça electrònica: bfrancescalmela@valencia.es

Equipament:

Superfície: 257 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Llocs de Lectura: 71
Llocs Multimèdia: 1
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Carrer de l'Escultor Miquel Navarro, 3
46015 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)