Biblioteca inaugurada el 3 d’abril de 2007. Disposa d’un important fons especialitzat en temes nàutics i diverses maquetes de vaixells antics.

 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 087 421
Adreça electrònica: bdelmar@valencia.es

Equipament:

Superfície: 345,19 m2
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Posats de Lectura: 108
Llocs Multimèdia: 1
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Carrer de Fontilles, 35
46024 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)