Dades bàsiques

Direcció:

C/ de Reus, s/n
46009 València

Dades contacte:

Telèfon: 963 483 269
Adreça electrònica: bjoanotmartorell@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 163
Llocs accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 756,05 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais bibliotecaris d'Iniciativa Cultural) 328m2