Dades bàsiques

Direcció:

C/ L'Illa Cabrera, 52
46026 València

Dades contacte:

Telèfon: 963 737 533
Adreça electrònica: broisdecorella@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 64
Posats accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 303,48 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)