Dades bàsiques

Direcció:

C/ del Serpis, 9-11
46021 València

Dades contacte:

Telèfon: 962 084 098
Adreça electrònica: bmariamoliner@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 44
Posats accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 353,35 m²

Wifi
Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)