Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 084 098
Adreça electrònica: bmariamoliner@valencia.es

Equipament:

Superfície: 296,72 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Llocs de Lectura: 72
Llocs Multimèdia: 2
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Carrer Serpis, 9-11
46021 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)