Fundada en 1776 pel monarca Carles III, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia té com un dels seus emblemes més destacats la Biblioteca. Formada a partir de diverses donacions de socis i membres de la Societat, constitueix actualment un dels fons privats més importants de la Comunitat Valenciana, amb més de 4.000 títols, la majoría d’ells dels segles XVIII i XIX.


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 960 068 733
Adreça electrònica: rseapvsecretaria@rseapv.org

Direcció:

Carrer San Vicent Màrtir, 130 Pta.2