Dades bàsiques

Direcció:

Passeig de La Petxina, 42
46008 València

Dades contacte:

Telèfon: 962 082 784
Adreça electrònica: bpetxina@valencia.es

Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 172
Posats accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 521,53 m²

Wifi