Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 082 784
Adreça electrònica: bpetxina@valencia.es

Equipament:

Superfície: 550 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Llocs de Lectura: 170
Llocs Multimèdia: 2
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Passeig de La Petxina, 42
46008 València