Dades bàsiques

Direcció:

C/ del Ninot, 24
46025 València

Dades contacte:

Telèfon: 96 193 50 64
Adreça electrònica: bvtortosa@valencia.es

Horari:
Equipament:

Accessible
Informació general
Llocs de Lectura: 70
Llocs accés internet: 2
Secció adults
Secció infantil
Superfície: 235,18 m²

Wifi