L’Arxiu del Regne de València disposa d’una biblioteca auxiliar formada en l’actualitat per 13.500 llibres, 4.190 fullets i 250 títols de publicacions periòdiques, de les quals 105 són publicacions en curs.


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 961 206 730
Adreça electrònica: arv@gva.es

Horari:

Dilluns, dimecres, dijous i divendres: de 9 a 14:30 h

Dimarts: de 9 a 18 h

Direcció:

Passeig de l'Albereda, 22
46010 València