Biblioteca inaugurada a l’abril de 1983. Es troba situada dins de l’antic Mercat de Proveïments.

 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 084 520
Adreça electrònica: beduardescalante@valencia.es

Equipament:

Superfície: 439 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Locs de Lectura: 120
Llocs Multimèdia: 2
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

C/ d'Alberic, 18
46008 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)