Biblioteca inaugurada el 21 de setembre de 2011. Disposa d’un fons especialitzat en cinema.

 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 962 083 601
Adreça electrònica: bcarmelinasanchez@valencia.es

Equipament:

Superfície: 798,28 m2
Llocs de Lectura: 288
Llocs Multimèdia: 8
Secció Infantil:
Publicacions Periòdiques

Wifi
Direcció:

Carrer del Poeta Serrano Clavero, 40
46025 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)