El Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana té com a missió recollir, conservar i disposar per a la seua utilització els fons documentals de la Generalitat Valenciana, qualsevol que fora el seu suport i forma de presentació.


Dades bàsiques

Dades de contacte:

Telèfon: 961 923 550
Tècnics: 961 923 551
Administració: 961 923 552
Fax: 961 923 554
Adreça electrònica: ahcv@gva.es

Horari:

De dilluns a divendres: de 9 a 14 h

Direcció:

Avda. de Campanar, 32
46015 València