Es conserva tota la documentació del Regne de València, junt amb nombrosos protocols notarials des de 1295 fins a 1852, 15 786 llibres.


Dades bàsiques

Direcció:

Passeig de l'Albereda, 22
46010 València