Es tracta d’un cas particular, al tractar-se d’un arxiu de titularitat originàriament privada. Consta de 660 protocols notarials des dels anys 1436 i 1775. Per orde nº 2435 del D.O.G.V. de 20 de febrer de 1995, passa a dependre de l’Inventari General de Béns Mobles del Patrimoni Històric Espanyol, per a evitar una possible desintegració.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer del Palau del Marqués de Dosaigües
46002 València