En ell es conserven 28 582 protocols notarials dels segles XIV al XIX, corresponents a 2 481 notaris, per donació dels hereus del senyor María Tortosa Tudela, col·legial perpetu de la casa, que els havia adquirit en una labor de recopilació iniciada l’any 1803.


Dades bàsiques

Direcció:

Carrer de la Nau, 1
46002 València