L’Arxiu es funda a mitjan segle XI. Durant la guerra civil de 1936, i després de l’assalt de la catedral, l’Arxiu va ser instal·lat al col·legi del Patriarca (Corpus Christi) d’esta ciutat, on va poder salvar-se en la seua quasi totalitat, a excepció d’uns 700 lligalls. Ordenat pel canonge Chabás des de 1686, conté 6.000 lligalls i 8.500 pergamins.


Dades bàsiques

Direcció:

Plaça de l'Almoina, s/n
46003 València