Biblioteca inaugurada el 11 de maig de 1999.

 


Dades bàsiques

Dades contacte:

Telèfon: 963 737 533
Adreça electrònica: broisdecorella@valencia.es

Equipament:

Superfície: 209,50 m²
Secció Infantil: sí
Publicacions Periòdiques
Llocs de Lectura: 74
Llocs Multimèdia: 2
Accessible
Informació general

Wifi
Direcció:

Carre de l'Illa Cabrera, 52
46026 València

Més informació:
La biblioteca disposa de EIC (Espais Bibliotecaris d'Iniciativa Cultural)